29 de juliol 2011

VISITA A LA FUNDACIÓ MONA I SELECCIÓ D'UNA IL·LUSTRACIÓ!

Pintura del ximpanzé Julio


Bé, torno a escriure, aleluia!

Doncs us explicaré com els alumnes de l’Escola de la Dona hem estat convidats per la FUNDACIÓ MONA a visitar les seves instal·lacions, la seva gran tasca i per descomptat els fantàstics animals que allà hi viuen.
Dir-vos que malauradament, i no es cap secret,  existeixen persones que maltracten animals, que els fan servir com una joguina i que els priven de la seva dignitat. D’una part d’aquests animals s’encarrega la fundació. Es tracta de ximpanzés i macacos que s’han fet servir per a programes de televisió, pel circ o com a animals de companyia sense que els seus amos n’hagin tingut la màxima responsabilitat. Per exemple ara mateix està essent utilitzat un ximpanzé al programa “Involución” d’Antena 3 (d’una gran qualitat i humor inteligent...). Tot i que diverses organitzacions han expressat la seva repulsa i han clamat contra aquest fet els d’Antena 3 no han fet ni cas.
La majoria d’aquests animals han acabat en gàbies de menys d’un metre quadrat amb ferides i malalties vàries a més dels danys psicològics irreversibles.

Doncs varem fer la visita gràcies a la intersecció del nostre professor, l’incombustible Ignasi Blanch. Des d’aquí dir-vos que l’Ignasi és un gran pedagog i que cada curs s’encarrega de més d’un centenar d’alumnes repartits en diverses assignatures.
Li hem d’agrair la seva predisposició per motivar-nos amb projectes diferents i el que ens va proposar aquesta vegada té relació amb la FUNDACIÓ MONA.

Sota un sol de justícia la Maria José va tenir a bé mostrar-nos i explicar-nos com funcionava la instal·lació i la vida dels animals, va ser una gran experiència i crec que ens va colpir a tots els que hi erem.

Quina relació té tot això amb la il·lustració?
Es tractava de participar en la selecció de 14 il·lustradors per fer un projecte comú amb la fundació. La manera de participar era fer una il·lustració a partir d’una altra realitzada pel Julio, un ximpanzé de la fundació. El tema de la il·lustració però seria el medi ambient. Nosaltres podíem fer el que volguéssim a partir de l’obra del Julio, retallar-la per fer collage, pintar-hi a sobre, etc. La pintura que teníem  no era l’original, era una còpia impresa.
Crec que a la majoria ens va fer molt de respecte l’obra del Julio i varem intentar integrar la nostra il·lustració sense trencar el seu esperit.
Els il·lustradors seleccionats tindrien com a premi fer una obra amb un dels residents a la fundació, o sigui que tindríem un ximpanzé artista per realitzar una obra conjunta.
De les obres seleccionades potser es fa una exposició o alguna cosa que promet...sorpresa!!!

Jo vaig realitzar aquesta que us mostro. Em venia de gust contrastar el mon marí de les balenes amb el que hi viuen els ximpanzés. La vaig realitzar amb anilines i gouache sobre paper on estava impresa la imatge d’en Julio. Espero que us agradi!
Per descomptat i per respecte al primer autor primer us he  mostrat la seva , no se si ha millorat gaire...Il·lustració de l'humà Sergi a partir de la pintura del ximpazé Julio
Anilines i gouache

No se com però m'han seleccionat l'obra!
Gràcies!!!


Bien, vuelvo a escribir ¡Aleluya!

Pues os explicaré como los alumnos de ilustración de la Escuela de la Dona hemos sido invitados por la FUNDACIÓN MONA a visitar sus instalaciones, su gran tarea y por supuesto los fantásticos animales que allí viven.
Deciros que desgraciadamente, y no es ningún secreto, existen personas que maltratan animales, que los usan como un juguete y que los privan de su dignidad. De una parte de estos animales se encarga la fundación. Se trata de chimpancés y macacos que se han usado para programas de televisión, para el circo o como animales de compañía sin que sus amos hayan tenido la máxima responsabilidad. Por ejemplo, ahora mismo está siendo utilizado un chimpancé en el programa “Involución” de Antena 3 (de una gran calidad y humor inteligente...). A pesar de que varias organizaciones han expresado su repulsa y han clamado contra este hecho los de Antena 3 no han hecho ni caso.
La mayoría de estos animales han acabado en jaulas de menos de un metro cuadrado con heridas y enfermedades varias además de los daños psicológicos irreversibles.
Pues hicimos la visita gracias a la intersección de nuestro profesor, el incombustible Ignasi Blanch. Desde aquí deciros que Ignasi es un gran pedagogo y que cada curso se encarga de más de un centenar de alumnos repartidos en varias asignaturas.
Le tenemos que agradecer su predisposición para motivarnos con proyectos diferentes y el que nos propuso esta vez tiene relación con la FUNDACIÓN MONA.
Bajo un sol de justicia Maria José tuvo a bien mostrarnos y explicarnos como funcionaba la instalación y la vida de los animales, fue una gran experiencia y creo que nos afectó a todos los que estábamos.
¿Qué relación tiene todo esto con la ilustración?
Se trataba de participar en la selección de 14 ilustradores para hacer un proyecto común con la fundación. La manera de participar era hacer una ilustración a partir de otra realizada por Julio, un chimpancé de la fundación. El tema de la ilustración sería el medio ambiente. Nosotros podíamos hacer lo que quisiéramos a partir de la obra de Julio, recortarla para hacer collage, pintar encima, etc. La pintura que teníamos no era el original, era una copia impresa.
Creo que a la mayoría nos dio mucho respeto la obra de Julio e intentamos integrar nuestra ilustración sin romper su espíritu.
Los ilustradores seleccionados tendrían como premio hacer una obra con uno de los residentes de la fundación, o sea que tendríamos un chimpancé artista para realizar una obra conjunta.

De las obras seleccionadas igual se realiza una exposición o alguna cosa que promete...¡Sorpresa!
Yo realicé esta que os muestro. Me apetecía contrastar el mundo marino de las ballenas con el que viven los chimpancés. La realicé con anilinas y gouache sobre papel donde estaba imprimida la imagen de Julio. ¡Espero que os guste!
Por supuesto y por respecto al primer autor primero os he muestrado la suya, no se si ha mejorado mucho...

¡No se cómo pero me han seleccionado la obra!
¡Gracias!